Har du brug for høreapparater?

Læs her, hvad du skal gøre. ​

Sådan får du høreapparater

Det er en rigtig god idé at gøre noget ved sit høretab, så man kan få det fulde ud af livet igen. Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du har brug for et høreapparat.

Kontakt en ørelæge

Først skal du kontakte en ørelæge – du behøver ingen henvisning fra egen læge. Ørelægen vil ud fra en høreprøve og jeres samtale vurdere, om du har behov for høreapparater. Hvis det er tilfældet, får du en henvisning, du kan bruge på enten en offentlig eller privat høreklinik.​

Hvad er en høreprøve?

​En høreprøve finder sted i et lydisoleret rum eller i en boks. Du tager plads, tager hovedtelefoner på og lytter. Ørelægen eller hørespecialisten afspiller nogle lyde, der begynder med de dybe toner og stiger til de lyse toner. Hver gang, du hører en lyd, skal du trykke på en knap. Dine registreringer er med til at bestemme din hørekurve.

Når typen og graden af dit høretab er blevet bestemt, er hørespecialisten i stand til at bestemme, hvor stor forstærkning, du har behov for.

Offentlig eller privat høreklinik?

Uanset, om du vælger at få høreapparater via en offentlig eller privat høreklinik, skal du forberede dig på at fortælle om dit høretab – f.eks. hvornår du har et problem, og hvornår du har brug for at “høre godt”. Overvej også hvilken type høreapparat, du kunne tænke dig, samt hvilke funktioner, du ønsker høreapparatet eventuelt skal have. Du kan forberede dig vha. vejledningen her.

Det er gratis at få høreapparater udleveret via en offentlig høreklinik. Da der er tale om et udlån, skal apparaterne leveres tilbage, når du ikke længere bruger det – fx hvis du får et nyt apparat. Der kan være ventetid til behandling på de offentlige afdelinger. Du kan finde de forventede ventetider her (Vælg ”Øre/næse/hals” under ”Behandlingsområde” og ”Udlevering af høreapparat” under ”Behandling”).

Private høreklinikker​

Hvis du vælger at købe høreapparater hos en godkendt privat høreapparatforhandler, skal du selv betale, men du kan få et offentligt tilskud. Betingelsen for at få tilskud er en henvisning fra en ørelæge.

I 2017 er det offentlige tilskud til høreapparater købt hos en godkendt privat høreapparatforhandler kr. 4.054,- for det ene øre og kr. 2.360,- for det andet øre. Koster høreapparaterne mere end det offentlige tilskud, skal du selv betale merprisen. Man kan sagtens få høreapparater, som ikke koster mere end det offentlige tilskud, men prisen afhænger af hvilken type høreapparater du ønsker, samt hvor mange tekniske funktioner høreapparaterne indeholder.

Tilskudsbeløbet omfatter høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti. Der kan maksimalt ydes tilskud hvert 4. år.

​Hvis du er medlem af Ældre Sagen, er der fordele ved at købe Oticon høreapparater hos én af de mange certificerede privatforhandlere. Se fordelene her. Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark, giver de også et tilskud til køb af høreapparater.

Der er som regel ingen eller kort ventetid hos de private høreklinikker.

Find en Oticon-certificeret høreklinik her

Købeloven, garanti og forsikring

​Når du køber høreapparater hos en godkendt privat høreapparatforhandler, vil høreapparaterne være omfattet af købelovens normale regler for reklamation og garanti. Det betyder, at du som ejer af høreapparater selv skal dække eventuelle udgifter til reparation. 

Er du medlem af Ældre Sagen, og køber høreapparater hos en af de Oticon-certificerede private høreklinikker, vil dine høreapparater være dækket af den gratis Udvidet tryghedsgaranti, som dækker, hvis du skulle tabe eller uforsætligt ødelægger dine høreapparater.

Tilpasning af høreapparatet

Uanset om du får dit høreapparat i det offentlige eller hos en privat forhandler, går der lidt tid fra den første undersøgelse, til du får udleveret høreapparaterne.

Apparaterne skal indstilles, og du skal have instruktion i betjeningen. Det er derudover normalt, at der er behov for en finjustering, når du har brugt høreapparaterne et stykke tid.

Find din nærmeste høreklinik

På høreklinikken kan du få gode råd og vejledning om din hørelse.

Er du medlem af Ældre Sagen? Så er der ekstra fordele for dig, når hørelsen svigter.

Følg Ældre Sagen på Facebook

Følg Oticon på Facebook