Om Ældre Sagen

Ældre Sagen er en almennyttig forening, som arbejder for, at alle skal kunne leve et godt og langt liv. Hvor personen er vigtigere end alderen, og hvor alle har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser, og hvor der er støtte til dem, der har behov for det.

Ældre Sagen er en socialhumanitær forening, som er uafhængig og neutral i forhold til partipolitik, religion og etnicitet.

En meget stor del af foreningens arbejde kommer ikke alene medlemmerne til gode, men er til gavn for alle. 

Foreningens mange frivillige gør en stor indsats for, at der skabes nærvær og netværk i lokalområderne. For dem, der har behov for ekstra støtte eller hjælp, tilbydes besøgsvenner, motionsvenner og bisiddere.

Som medlem får man blandt andet adgang til mere end 55.000 arrangementer årligt samt fordele og rabatter på alt fra høreapparater og briller til rejser og madoplevelser.​​

Læs mere om foeningen på www.aeldresagen.dk.

fb-f-logo__blue_29 Følg Ældre Sagen på Facebook.

Find din nærmeste høreklinik

På høreklinikken kan du få gode råd og vejledning om din hørelse.

Er du medlem af Ældre Sagen? Så er der ekstra fordele for dig, når hørelsen svigter.

Følg Ældre Sagen på Facebook

Følg Oticon på Facebook